Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NIŽNÁ JABLONKA 2014-2020

 09.09.2021

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Jablonka na roky 2014-2020. Forma spracovania: s pomocou externých odborníkov. Riadenie procesu spracovania: Spôsob riadenia procesu spracovania 1. vytvorenie riadiaceho tímu 2. vytvorenie pracovných skupín 3. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou (informovanie, dotazníky). Obdobie spracovania: obdobie spracovania 02/2015 – 08/2015, harmonogram spracovania (samostatný dokument). Financovanie spracovania:zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.


Zoznam aktualít: