Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Kontakty

Toto webové sídlo www.niznajablonka.sk spravuje Obec Nižná Jablonka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nižná Jablonka

Adresa:
Obecný úrad Nižná Jablonka
Nižná Jablonka 36
067 34 Nižná Jablonka

IČO: 00323292

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Horný Zemplín
Počet obyvateľov: 141
Rozloha: 1189 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1436 

Všeobecné informácie: nizna.jablonka@gmail.com
Podateľňa: nizna.jablonka@gmail.com
Starosta: nizna.jablonka@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: nizna.jablonka@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57/788 03 96

E-mail: nizna.jablonka@gmail.com

Kompetencie:
Obec Nižná Jablonka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Nižná Jablonka je zriadený na Spoločný obecný úrad:
Ptičie
Kukorelliho 34
Humenné 066 01

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk