Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

 11.07.2023

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

Obchodné meno : PIKOLO s.r.o.

Sídlo : Haniska 106, Haniska

Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav

IČO : 46008471

DIČ : 2023178663

IČ DPH : SK202318663

Vec : Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

 

 V súlade s ustanovením § 47 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č.251/2012  Z.z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov.  V rámci výrubu drevín/krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromv sa vzťahuje na dreviny/ krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia.

V Košiciach   dňa 11.7.2023

Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav,   0907 656 333


Zoznam aktualít: