Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o plánovanom výrube NN, VSD, a.s.

 14.03.2024

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.      

 Obchodné meno : PIKOLO s.r.o.
Sídlo : Haniska 106, 04457, Haniska
Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav
IČO : 46008471
DIČ : 2023178663
IČ DPH : SK2023178663 
 Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia
na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých
porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
prevádzky energetických zariadení.
Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty
nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického .
V Košiciach dňa 13.03.2024
Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav , 0907 656 333

Zoznam aktualít: