Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Adresa na doručovanie delegátov a náhradníkov do OVK, a adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

                               Obec Nižná Jablonka

                Nižná Jablonka 36, 067 34 Nižná Jablonka

   Vec: Emailova adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníkov do OVK

  1. Obec Nižná Jablonka pre voľby prezidenrta Slovenskej republiky v roku 2024

      zverejňuje emailovú adresu na doručovanie oznámenia o  delegovaní člena  a náhradníka do OVK

       nizna.jablonka@gmail.com

2.  Emailova adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov.

     nizna.jablonka@gmail.com

    V Nižnej Jablonke dňa 22.01.2024

                                                                                    Martina Kucerová

                                                                                       starostka obce


Zoznam volieb:

1 2 >