Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie

OBEC  NIŽNÁ  JABLONKA

OBECNÝ  ÚRAD,  067 34  NIŽNÁ  JABLONKA  č.36

Vec:   O z n á m e n i e

    Obec Nižná Jablonka zastúpená starostkou obce Martinou Kucerovou Vám oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obci a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 menuje zapisovateľku miestnej volebnej komisie Máriu Bálintovú, Nižná Jablonka č.36, 067 34 Nižná Jablonka.

Emailová adresa: nizna.jablonka@gmail.com ; Tel. číslo: 0910 615 320

V Nižnej Jablonke dňa: 18.07.2022

                                                                                                                         Martina Kucerová

                                                                                                                            starostka obce
Zoznam volieb:

1 2 >