Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

O z n á m e n i e

OBEC NIŽNÁ JABLONKA
OBECNÝ ÚRAD, 067 34 NIŽNÁ JABLONKA č.36
Vec: O z n á m e n i e
Obec Nižná Jablonka zastúpená starostkou obce Martinou Kucerovou Vám oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obci a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 menuje zapisovateľku miestnej volebnej komisie Máriu Bálintovú, Nižná Jablonka č.36, 067 34 Nižná Jablonka
Emailová adresa: nizna.jablonka@gmail.com; Tel. číslo: 0910 615 320
V Nižnej Jablonke dňa: 18.07.2022
Martina Kucerová
s tarostka obce

Zoznam volieb:

1 2 >